• Âbide şahsiyet, bir büyük uç beyi...

  • Dünyada tek gerçek vardır: İslâmiyet...

  • Ekrem Hakkı Ayverdi

  • Ekrem Hakkı Ayverdi

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Müteahhit olarak inşâ ve restore ettiği eserler:

Mimarî Eserleri

Müteahhit olarak inşâ ve restore ettiği eserler:

İstanbul'da

Zeynep Hanım Konağı tâmir ve tâdili, 1922
Medresetü'l-kuzât tâdîlâtı, 1922
Harbiye Nezareti tâdîlâtı, 1922
Bağdat Caddesi inşaatı, 1926-1928
Maltepe Köprüsü, 1929
Yalakdere Köprüsü, 1930
Altı apartman inşaatı
Dârülfünun'dan Üniversite'ye geçiş için Merkez Binâsı umûmî tâdîlâtı, 1933
Gurebâ Hastahânesi, Frengi Pavyonu inşaatı, 1933
Boyacıköyü Câmii inşaatı, 1933
Heybeliada Câmii inşaatı, 1934
Üniversite Rasathânesi, 1935
İstanbul Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü inşaatı, 1934
Gureba Hastahânesi tâmirleri
Cerrahpaşa Hastahânesi Göz Pavyonu
Haseki Hastahânesi Tedâvi Pavyonu
Kadıköy Halkevi binâsı, 1939
Taksim Belediye Gazinosu, 1939
Elhamra Sineması
Dört adet yol inşaatı
Kuyucu Murad Paşa Sebili ve Medresesi restorasyonu, 1943-1950
Hasanpaşa Medresesi restorasyonu, 1943-1950
Barbaros Âbidesi kaidesinin inşaatı,
Bozdoğan Kemeri tâmiri
Gazanfer Ağa Medresesi restorasyonu, 1941-1950
Beykoz İshak Ağa Çeşmesi restorasyonu
Bâli Paşa Câmii restorasyonu, 1935
Mesih Paşa Câmii restorasyonu, 1935
Lâleli Câmii restorasyonu, 1937
Ayasofya Camii restorasyonu, 1943
Topkapı Sarayı tâmirleri, 1935-1945
İstanbul Üniversitesi Merkez Binâsı restorasyonu, 1949-1950

Bursa'da

Vilâyet Konağı, 1923
Mâliye Defterdarlık Dâiresi, 1924
Vilâyet Matbaası, 1925
İpekiş Fabrikası I. kısım inşaatı, 1926
Yol şebekesi

Edirne'de

Selimiye Câmii restorasyonu, 1929-1946
Üç Şerefeli Câmi restorasyonu, 1929-1946
Eski Câmi restorasyonu, 1929-1946
Bâyezid Câmii restorasyonu, 1929-1946
Muradiye Câmii restorasyonu, 1929-1946

Havsa'da

Sokullu Câmii restorasyonu, 1938

Çorlu'da

Süleyman Paşa Câmii restorasyonu, 1949

f t g m