• Âbide şahsiyet, bir büyük uç beyi...

  • Dünyada tek gerçek vardır: İslâmiyet...

  • Ekrem Hakkı Ayverdi

  • Ekrem Hakkı Ayverdi

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kitapları

1. 18. Asırda Lâle, 1950
2. Fâtih Devri Mîmârîsi, İstanbul 1953
3. Fâtih Devri Hattatları ve Hat San'atı, İstanbul 1953
4. Fâtih Devri Mîmârî Eserleri, İstanbul 1953
5. 19. Asırda İstanbul Haritası, I. Baskı, İstanbul 1958, II. Baskı, İstanbul 1978
6. Fâtih Devri Mîmârîsi Zeyli, İstanbul 1961
7. Osmanlı Mîmârîsi'nin İlk Devri I, İstanbul 1966
8. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, (Ö.L. Barkan İle), İstanbul 1970
9. Osmanlı Mîmârisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, II, İstanbul 1972
10. Osmanlı Mîmârîsinde Fâtih Devri, III, İstanbul 1973
11. Osmanlı Mîmârîsinde Fâtih Devri, IV, İstanbul 1974
12. İlk 250 Senenin Osmanlı Mîmârîsi, İstanbul 1976, (İ. Aydın Yüksel ile )
13. Avrupa'da Osmanlı Mîmârî Eserleri, Romanya, Macaristan I, İstanbul 1979, (A. Yüksel, G. Ertürk, İ. Numan ile)
14. Avrupa'da Osmanlı Mîmârî Eserleri, Yugoslavya II, İstanbul 1981, (A. Yüksel, G. Ertürk, İ. Numan ile)
15. Avrupa'da Osmanlı Mîmârî Eserleri, Yugoslavya III, İstanbul 1981, (A. Yüksel, G. Ertürk, İ. Numan ile)
16. Avrupa'da Osmanlı Mîmârî Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk IV, İstanbul 1982

f t g m